2011-10-27 Poetsen en verzorgen

 

Vogels -en in het bijzonder roofvogels- besteden veel zorg aan de conditie van hun verenpak. De Slechtvalk neemt vrijwel dagelijks een bad om vuil zoals bloedresten van prooidieren, kwijt te raken.

   

De veren worden zorgvuldig, soms gedurende meer dan een uur, gepoetst en gladgestreken.

Ook de nagels worden verzorgd

   

Na zo'n poetsbeurt worden de veren nog eens goed opgeschud.

Om stofresten, loszittende veren en eventuele parasieten te verwijderen...

moet zo'n valk zich vaak in vreemde bochten wringen.

En zo'n loszittende borstveer...

vinden we een enkele keer terug in de kast.