mega888 Ontstaansgeschiedenis SWSA

Ontstaansgeschiedenis SWSA

 

Een Nestkast in de Watertoren

November 2004: oriënterende gesprekken omtrent de wenselijkheid van een nestkast op de toren.

Overleg met deskundigen omtrent de geschiktheid:

Locatie van de toren

Begroeiing en bebouwing rond de toren

Overheersende windrichting

Geschikte plaatsen op de toren


December 2004: op 22 december 2004 bezoekt een kleine delegatie de locatie. Diverse plaatsingsmogelijkheden worden bekeken. Foto’s worden gemaakt en de resultaten worden vergeleken met succesvolle locaties elders.

 

Januari 2005: Op 19 januari 2005 vindt een eerste vergadering plaats van een comité, bestaande uit 4 personen, te weten:

Jan Brouwer

Kees Eigenhuis

Herman Scholten

Paul Eichenberger

Maart 2005: Een brief, gedateerd 20 maart 2005 met als onderwerp:

“Verzoek tot plaatsing broedkast voor de slechtvalk op de watertoren” en gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Aalsmeer wordt verzonden.

 

Mei 2005 : Op 4 mei 2005 presenteert Kees Eigenhuis onze plannen bij Burgemeester Hoffscholte en verkrijgt toestemming tot het plaatsen van de kast.

 

Juni 2005: 22 juni 2005: Kees Eigenhuis beklimt met de Hr.Backer van de Gemeente Aalsmeer de watertoren. De definitieve plaats van de kast wordt uitgezocht.

 

Juli 2005: De kast wordt gebouwd en in de toren geplaatst!

En dan maar afwachten!